Plats: Ovikens gamla Kyrka
Datum:
26 februari
Tid:
 19:00 – 20:30

”Från Fröding till Uggla” är en föreställning där två genuina musiker, Åsa Jinder & Kingen, möts för första gången i en konsert med en för båda ny repertoar.